Sunnfjord Industri as - Fagfolk på stål

Sunnfjord Industri as produserar og monterar skreddarsydde stålkonstruksjonar til bygg og industri, i tillegg til at vi tek på oss oppdrag innanfor sveising og industrivedlikehald. Vi ser på oss sjølve som "praktikarar på stål", er NS-EN 1090 Sertifisert og samarbeidar med entreprenørar, byggherrar, arkitektar og konsulentar.

Vi har produksjonslokala våre i Naustdal i Sogn og Fjordane og har levert stålkonstruksjonar til mange av dei mest kjende bygga i Sogn og Fjordane:

 

Referansar

 

Aktuelt