Hafstad Vgs

Det nye glasbygget til Hafstad vidaregåande skule i Førde bind saman det nye og det eksisterande skulebygget. Sunnfjord Industri har produsert og montert stålkonstruksjonane i glasbygget. Dette var ein utfordrande jobb med mange samanføyningar og vinklar.
Vi har også levert div. rømningstrapper til dette prosjektet.

Bygginfo:

Byggherre: Sogn og Fj Fylkeskommune

Entreprenør: Åsen & Øvrelid