Skywalk i Førde

Vi har produsert og montert alle stålkonstruksjonane i dette byggverket som er blitt eit landemerke i Førde.

Berestaga til bygget, vegg- og takkonstruksjonen er produserte på verkstaden vår i Naustdal. Dimensjonering og prosjektering vart gjort av Sæle as.

Bygginfo:

Byggherre: Qvam as

Arkitekt:  Kritt arkitekter

Utførande:     Qvam as