Grafisk profilhandbok

Denne profilhandboka er utarbeida for å ta vare på Sunnfjord Industri sin nye visuelle profil i alle media. Her finn du ulike grafiske element. Har du behov som ikkje vert vist her, kan du bruke denne manualen som referanse for designet. For evt. spørsmål rundt den grafiske profilen, ta gjerne kontakt med Gasta design & kommunikasjon as på post@gasta.no.

Logo 

 

Slagord

Slagord.png
 
 

Fargeprofil

Fargeprofil logo kvit.png
 

Typografi

Typografi Sunnfjord Industrii.png
 

Visittkort

Visittkort fram- og bakside med ramme rundt kvit.png
 

Konvolutt

Konvolutt liggjande med ramme, til profilhandboka.jpg

Word-mal