P E R S O N V E R N F R Å S E G N

Sunnfjord Industri AS har ikkje – og vil ikkje spørje deg som kunde – om personnummer (= dei 5 siste sifra i fødselsnummeret) eller annan informasjon som vi oppfattar som personsensitiv.

Skulle du få spørsmål om å gi slik informasjon til person(ar) som seier at dei representerer Sunnfjord Industri AS, skal du avvise å gi slik informasjon.
I slikt tilfelle ville vi setje pris på om du varslar oss ved å kontakte vår daglege leiar, Ole Kristian Fitje, på telefon 416 91 948

Skulle du ønskje å vite kva for informasjon Sunnfjord Industri AS har lagra om deg, kan du kontakte oss per e-post post@sunnfjordindustri.no eller på telefon 41691948.

 

Med helsing

Sunnfjord Industri AS