Industrivedlikehald

Sunnfjord Industri as tilbyr ulike former for industrivedlikehald for lokale kundar i Sunnfjordregionen. Har du eit lite eller stort oppdrag? Vi utfører dei fleste!

Sjå også oversikt over utstyr og kapasitet
 

Nokre oppdragsgjevarar på industrivedlikehald:

• Elkem, Svelgen
• STX